/
/

Tilllgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2012

I rapporten beskriver vi tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor den 1 november 2012 samt utvecklingen 1995–2012. Mer detaljerad information finns att också hitta i Socialstyrelsens statistikdatabas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-33
Format: POD
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr