/
/

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012

Rapporten presenterar tillgången på personal inom fem yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård 2012. Redovisningen sker i tabellform.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-24
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr