Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Adoption – handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner

Handboken ger stöd i familjerättens handläggning av adoptioner, från anvisning av föräldrautbildning till utredning samt stöd och hjälp efter adoptionen. De allmänna råd som gäller för handläggning av adoptionsärenden ingår i boken.

Den här publikationen ersätter den tidigare handboken Adoption – handbok för socialtjänsten (2008).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-8-1
ISBN: 978-91-7555-196-8
Format: Bok
Antal sidor: 282
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 177 kr