/
/

SOSFS 2014:8  Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2014:8

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-7-1
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2014-06-24
Utkom från tryck: 2014-07-09
Gäller från och med: 2014-07-09