/
/

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Informationen riktar sig till professionella samt vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den redogör kortfattat för patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-18
ISBN: 978-91-7555-191-3
Format: Broschyr
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Jenny Nybom
075-247 35 97