Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-19
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2014-05-20
Utkom från tryck: 2014-06-11
Gäller från och med: 2015-01-01