/
/

Anhörigstyrkan – stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Socialstyrelsen har valt att lyfta fram stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via fem artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga samt visa på hur det kan se ut och fungera.

Anhörigstyrkan handlar om att förse anhöriga med en första uppsättning verktyg som kan hjälpa dem att börja förändra sin livssituation och må lite bättre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-15
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72