/
/

Jämför äldreboenden och hemtjänst i Äldreguiden – Kort

Här kan du beställa informationskort om Äldreguiden. Korten riktar sig till äldre och deras anhöriga. De kan också beställas av den som har kontakt med äldre som är i behov av vård och omsorg, till exempel biståndsbedömare och anhörigstödjare inom kommuner. Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats.

Informationskorten är kostnadsfria. Frakt tillkommer vid beställning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-11
Format: Kort
Antal sidor: 1
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Homan Amani
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldreguiden