Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2014 – Social barn- och ungdomsvård – Nationella resultat och metod

I rapporten presenteras resultaten på nationell nivå av 2014 års jämförelser av social barn- och ungdomsvård. Rapporten innehåller även en metodbeskrivning och en beskrivning av indikatorer, inklusive bakgrundsmått.

Sammanfattning

Kommunerna arbetar med att förbättra förutsättningarna för god kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. En jämförelse av redovisningarna från respektive år, 2010–2014, visar att det skett förbättringar i ett antal avseenden samt att det finns skillnader i resultaten mellan länen.

En rättsäker handläggning och att barnets behov sätts i centrum är viktiga grundförutsättningar för god kvalitet. En annan viktig utgångspunkt för att möta barnets behov är att det finns en strukturerad samverkan mellan socialtjänsten och dess samverkansaktörer. Att handläggare som utreder barns behov har rätt kompetens är betydelsefullt för kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Vidare är uppföljning av resultatet av insatser på verksamhetsnivå en central del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska främja en fortsatt utveckling av verksamheten.

Resultatet av öppna jämförelser 2014 visar att:

  • 81 procent av kommunerna har ordinarie licens för Barns behov i centrum (BBIC), en ökning med 53 procentenheter sedan 2010.
  • Överenskommelser om samverkan mellan socialtjänsten och förskolan finns i 75 procent av kommunerna och mellan socialtjänsten och grund-skolan i 80 procent av kommunerna.
  • 50 procent av handläggarna i landets kommuner har socionomutbildning och minst fem års erfarenhet av barnutredningar.
  • 25 procent av kommunerna har en aktuell verksamhetsgemensam plan för handläggarnas kompetensutveckling som bygger på verksamhetens mål och analys av handläggarnas individuella kompetens. Planen ska omfatta såväl handledning, fortbildning som vidareutbildning på högskolenivå. Det har skett en ökning med 6 procentenheter på nationell nivå sedan 2013.
  • 26 procent av kommunerna har använt resultaten från systematiska upp-följningar av insatser i öppenvården för verksamhetsutveckling.
  • Endast 16 procent av kommunerna har använt resultaten från systematiska uppföljningar av insatserna i hem för vård eller boende och familjehem för verksamhetsutveckling.
Läs hela sammanfattningen
Öppna jämförelser 2014 Social barn och ungdomsvård

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-4
Format: PDF
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ann Johansson
075-247 30 00