/
/

Glykogenos typ 0, Ia, Ib, III, IV, VI, IX – Folder

Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Läs hela sammanfattningen
Folder om glykogenoser med leverpåverkan

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-17
Format: Folder
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr