/
/

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska – En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer

Denna vägledningen riktar sig till vårdgivare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Syftet är att tydliggöra donationsansvarig läkares (DAL) och donationsansvarig sjuksköterskas (DAS) funktioner och arbetsuppgifter där ingrepp får utföras för att ta till vara biologiskt material från en avliden människa.

2014-06-23 En ändring har gjorts i ordlistan för donation och definitionerna av möjlig donator och potentiell donator.

Läs hela sammanfattningen
Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska – En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-14
Format: POD
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Carin Franzén
075-247 30 00 

Mer hos oss

Donationsregistret