/
/

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Socialstyrelsen har valt att lyfta fram stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via fem artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga samt visa på hur det kan se ut och fungera.

 

Sammanfattning

För att stärka patienter och deras närstående som står inför en ny livssituation att leva med långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, genomför Landstinget i Värmland särskilda patient- och närståendeutbildningar. Syftet är att patienter och närstående ska lära sig att bättre bemästra vardagen. Utbildningarna bygger på ett samarbete på lika villkor i ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan patienter, deras närstående och vårdpersonal.

Inom sjukvården fokuserar man på patientens medicinska tillstånd. Det handlar om att sätta diagnoser, behandla sjukdomar och att förmedla medicinska kunskaper. Men för många av hälso- och sjukvårdens patienter behövs det mer än den rent medicinska vården för att få en god livskvalitet. Vid långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver både patienten och dennes närstående en bredare uppsättning av kunskaper för att kunna uppnå bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-6
Format: POD
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 30 00