Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Den riktas till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013 som kom ut tidigare i år.

Sammanfattning

Socialstyrelsen ska göra utredningar i vissa fall där barn har avlidit med anledning av brott och där vuxna har avlidit med anledning av brott begångna av en närstående eller tidigare närstående person, enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall.

Den här informationsskriften bygger på rapporten Dödsfallsutredningar 2012–2013, i vilken resultatet av utredningarna redovisas mer utförligt.

Syftet med informationsskriften är att utifrån dödsfallsutredningarna belysa vad som kan behöva förbättras i socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt förskolans och skolans arbete med barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående. Det finns också hänvisningar till det stöd som finns i regelverk samt i handböcker, vägledningar, utbildningsmaterial m.m. Skriften vänder sig till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-5
ISBN: 978-91-7555-159-3
Format: Broschyr
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 6 kr