/
/

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet står om vad som ligger till grund för de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Beslut fattades i mars 2014.

Läs hela sammanfattningen
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning – Meddelandeblad

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-35
Format: PDF
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ulla Essén
075-247 30 00 

Mer hos oss

Funktionshinder