/
/

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd – En vägledande skrift för hälso- och sjukvårdspersonal

I den här vägledningen ges praktiska råd och rekommendationer om hur plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas. Vägledningen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och ska fungera som stöd för det rådgivande samtalet med nyblivna föräldrar.

Sammanfattning

Socialstyrelsen presenterar i denna vägledning råd och rekommendationer om hur plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas. Vidare presenteras kunskapsunderlaget som råden grundas på. Syftet är att sprida aktuell kunskap om hur plötslig spädbarnsdöd kan förebyggas.

Plötslig spädbarnsdöd är ovanligt. I Sverige drabbas 1 barn på 5 000. Förekomsten har minskat med 85 procent sedan rådet att låta spädbarn sova på rygg i stället för på mage började spridas i början av 1990-talet.

De förebyggande råden har således varit en stor framgång. Nu har nya vetenskapliga rön visat på ett behov av att revidera och utöka dem.

På grundval av den senaste forskningen rekommenderar Socialstyrelsen personal inom hälso- och sjukvården att föra rådgivande samtal med föräldrar om att

  • låta spädbarnet sova på rygg
  • avstå från nikotin
  • se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig
  • spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng
  • amma om det är möjligt
  • napp kan användas när barnet ska sova.

Råden om att låta barnet sova på rygg, att som mamma avstå från nikotin och att hålla barnets ansikte fritt, har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

I vägledningen ges praktiska råd till hälso- och sjukvårdspersonal om hur det rådgivande samtalet kan föras.

En oönskad effekt av att spädbarn sover på rygg är ett ökat antal spädbarn med platt bakhuvud eller sned skalle, och därför ges i vägledningen även råd om hur detta kan förebyggas.

I vägledningen behandlas även livlöshetsattacker på BB och senare under spädbarnstiden, och slutligen diskuteras hypoteser om orsaker till plötslig spädbarnsdöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-3
ISBN: 978-91-7555-157-9
Format: Bok
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr