SOSFS 2014:2. Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2014:2

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-19
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2014-3-11
Utkom från tryck: 2014-04-08
Gäller från och med: 2014-04-08