Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram en modell för myndigheten att bedöma, föra in och följa upp screeningprogram. Modellen är utvecklad för att kunna tillämpas oavsett vilket tillstånd ett screeningprogram avser upptäcka och åtgärda.

Sammanfattning

Socialstyrelsens modell innehåller en öppen initieringsprocess där såväl organisationer som enskilda individer kan föreslå en genomgång av ett screeningprogram. Därefter görs en första bedömning av om programmet är lämpat för en komplett genomgång enligt modellen.

För de screeningprogram som bedöms enligt modellen följer en stegvis process som börjar med framtagande av vetenskapligt och organisatoriskt underlag samt bedömning av en sakkunnig grupp. Därefter vidtar en helhetsbedömning på nationell nivå innan Socialstyrelsen lämnar en rekommendation i form av en remiss. Remissförfarandet syftar till att underlätta implementeringen av en rekommendation genom konsekvensanalyser på lokal och regional nivå innan en slutlig rekommendation är beslutad.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-16
ISBN: 978-91-7555-155-5
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr