/
/

Ändrad rapportering av fosterskador och kromosomavvikelser från år 2013

I rapporten presenteras den översyn som står till grund för ändrad inrapportering av fosterskador och kromosomavvikelser till Socialstyrelsen. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2013.

Sammanfattning

Resultatet av översynen av rapporteringen av barn med fosterskador och kromosomavvikelser presenteras i föreliggande rapport. Den visar att medicinska födelseregistret (MFR) i kombination med patientregistret (PAR), men inte enbart MFR, kan ersätta den särskilda rapporteringen till fosterskaderegistret av levande födda barn. Rapporter från de cytogenetiska laboratorierna är nödvändiga för att få en adekvat täckning av barn med kromosomavvikelser. För dödfödda barn skulle rapporteringsbortfallet bli avsevärt om den särskilda rapporteringen till fosterskaderegistret skulle tas bort.

Förslag till förändrad rapportering

Fortsatt rapportering till fosterskaderegistret (på särskild blankett) av:

  • dödfödda barn med missbildningar/kromosomavvikelser
  • multipelt missbildade barn
  • fortsatt möjlighet att rapportera svårdiagnostiserade tillstånd i fritext till fosterskaderegistret (frivilligt).

För levande födda barn med singulära missbildningar används MFR i kombination med patientregistret och rapporter från de cytogenetiska laboratorierna, vilket ersätter den särskilda rapporteringen till fosterskaderegistret.

Socialstyrelsen har beslutat enligt ovanstående förslag (Dnr 50471/2012).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-13
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr