/
/

Utveckling av indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar

I rapporten visar Socialstyrelsen på alternativa sätt att definiera indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar. Indikatorerna har anpassats för gruppen mest sjuka äldre. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som använder sig av indikatorerna.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa och beskriva kvaliteten på vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. De mest sjuka äldre har ofta insatser från både kommuner och landsting. Indikatorerna undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar har ofta använts för att beskriva och jämföra den sammanhållna vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Men de nuvarande indikatorerna har inte konstruerats utifrån gruppen de mest sjuka äldres situation. Socialstyrelsen beslutar därför att indikatorerna revideras.

Indikatorerna har ändrats avseende:

  • vilka diagnoser som ingår i indikatorerna
  • planerad och oplanerad vård.

Socialstyrelsen fastslår de två reviderade indikatorerna, undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar. Socialstyrelsen fastslår även en indikator för frakturer på lår och höft för mest sjuka äldre. Indikatorns syfte är att följa kommunernas förebyggande arbete. Socialstyrelsen kommer att publicera indikatorerna i öppna jämförelser av vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-12
Format: POD
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Kalle Brandstedt
075-247 30 00