/
/

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 - 2013

Rapporten presenterar statistik över antalet utfärdade behörighetsbevis för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige under perioden 2009 till 2013. Dessutom ges en översikt av utvecklingen sen 2002.

Läs hela sammanfattningen
Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 - 2013

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-18
ISBN: 978-91-7555-250-7
Format: POD
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr