/
/

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet.

I juli 2015 rättades och kompletterades meddelandebladet. Bland annat rättades Konsumentverkets tabell innehållande beräkningar av skäliga kostnader.

Läs hela sammanfattningen
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-15
Format: POD
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Marcus Nydén   
075-247 30 00