/
/

Guide till webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre – stöd för handledning och diskussion

Denna guide utgör ett stöd för att planera och genomföra webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre. Den innehåller bland annat en beskrivning av utbildningen och förslag till upplägg för diskussioner av patientfallen som tas upp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-4
ISBN: 978-91-7555-230-9
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr