Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

SOSFS 2014:13 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Läs hela sammanfattningen
2014-11-24 SOSFS 2014-13 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 19976) Tillämpning av lagen (1988870

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-24
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Grundförfattning
Beslutad: 2014-11-25
Utkom från tryck: 2014-12-5
Gäller från och med: 2014-12-5