/
/

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2014 års bedömning

Rapporten redovisar Socialstyrelsens bedömning om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för. Samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2014 års prestationsersättning.

Sammanfattning

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014”. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar om sammanlagt 840 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting som uppfyller kraven i överenskommelsen.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för. I granskningen av grundkrav 1 och 2 har Socialstyrelsen godkänt dokumenten och de förtydliganden som lämnats från samtliga huvudmän. Därmed har alla kommuner och landsting kvalificerat sig för att kunna ta del av prestationsersättningarna år 2014.

Utfallet av beräkningarna presenteras i sin helhet i bilagan för beräkningar. Socialstyrelsen konstaterar att hela beloppet 840 miljoner kronor kommer att fördelas till huvudmännen och att samtliga huvudmän kommer att få ta del av 2014 års prestationsersättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-22
Format: POD
Antal sidor: 97
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Åsa Borén
075-247 30 00

Mer hos oss

Mest sjuka äldre