/
/

Anhörigstöd – Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer

Skriften vänder sig till ideella organisationer för anhöriga, brukare och patienter. Den kan ge stöd i att formulera och utveckla organisationens syn på anhörigstöd enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen, vad bestämmelsen betyder för enskilda och hur man kan arbeta vidare för de anhörigas bästa.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-14
ISBN: 978-91-7555-238-5
Format: Broschyr
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 32 61