/
/

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd – sex råd till dig som förälder – översättning till tyska

Det här är en översättning till tyska av några råd till dig som förälder. Råden är baserade på aktuell forskning och syftar till att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-10
Format: POD
Antal sidor: 3
Språk: Annat
Pris (inkl. moms): 0 kr