Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – Stödmaterial till chefer

Stödmaterialet vänder sig i första hand till chefer i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Stödmaterialet ska underlätta användningen av publikationen Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-7
ISBN: 978-91-7555-211-8
Format: POD
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr