Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring.

Läs hela sammanfattningen
Förebyggande av och behandling vid undernäring

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-12
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2014-9-23
Utkom från tryck: 2014-10-14
Gäller från och med: 2015-01-01