/
/

Nationella planeringsstödet 2014 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

Denna årliga statistikrapport presenterar tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. I rapporten framgår det bland annat att efterfrågan överstiger tillgången på specialiserade läkare och sjuksköterskor.

Sammanfattning

Tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare fortsätter att öka. I förhållande till befolkningen har tillgången på läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård ökat med åtta procent mellan 2006 och 2011, specialistläkare med elva procent, sjuksköterskor och barnmorskor med två procent. Specialistsjuksköterskorna har däremot minskat i förhållande till befolkningen med nitton procent mellan 1995 och 2011 och med sex procent sedan 2006. Inom tandvården har antalet tandläkare och specialisttandläkare sysselsatta i tandvård i förhållande till befolkningen båda minskat med tre procent mellan 2006 och 2011. Antalet tandhygienister har ökat med elva procent sedan 2006.

Socialstyrelsens analys av efterfrågan visar:

  • Arbetslösheten är låg för samtliga personalgrupper.
  • År 2011 hade över 80 procent av alla personalgrupper sysselsättning inom hälso- och sjukvård eller tandvård inom ett år efter avslutad utbildning.
  • Rörligheten mellan länder inom EU- eller EES-området har ökat för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens personalgrupper. De inflyttade är lika många eller något fler än de utflyttade. Det positiva nettoflödet är störst för läkare. Antalet svenska studerande för läkar- och tandläkaryrkena i annat land ökar för varje år.
  • Arbetsmarknadsläget i oktober 2013 kännetecknas liksom tidigare av att efterfrågan överstiger tillgången på många personalgrupper, i synnerhet specialiserade läkare och sjuksköterskor. Fler landsting än tidigare bedömde att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på tandläkare och tandhygienister.

Socialstyrelsen bedömer:

  • Efterfrågan överstiger tillgången på läkare, framförallt erfarna läkare och specialistläkare och i synnerhet specialister i allmänmedicin och psykiatri. Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott till hälso- och sjukvården.
  • Arbetsmarknaden för grundutbildade sjuksköterskor präglas av en viss otillräcklig tillgång. Efterfrågan överstiger tillgången på specialiserade sjuksköterskor, framförallt inom psykiatrisk vård, anestesi- och intensivvård, operationssjukvård och geriatrisk vård.
  • Efterfrågan överstiger tillgången på barnmorskor och förväntas öka framöver, men den regionala variationen är stor.
  • Arbetsmarknaden för tandläkare utvecklas mot balans, även om efterfrågan fortfarande överstiger tillgången.
  • Arbetsmarknaden för tandhygienister är övervägande i balans, men de regionala skillnaderna är stora.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-32
Format: POD
Antal sidor: 58
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr