/
/

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd – Meddelandeblad

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/2013 informerar om förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden tar del av uppgifter från Arbetsförmedlingen. Informationen i meddelandebladet bygger i huvudsak på offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och JO:s praxis.

Läs hela sammanfattningen
Meddelandeblad 8/2013

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-36
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00

Mer hos oss

Ekonomiskt bistånd