/
/

Bedömning av grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa 2013

Det här är Socialstyrelsens bedömning av om kommuner och landsting har uppfyllt grundkraven i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa.

Bilagor

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Sammanfattning

Socialstyrelsen har bedömt om kommuner och landsting har uppfyllt två grundkrav och sju prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa.

Inom ramen för överenskommelsen fördelas 630 miljoner kronor till de kommuner och landsting som uppfyllt de uppställda grundkraven och prestationsmålen.

Samtliga landsting bedöms uppfylla båda grundkraven.

Elva kommuner bedöms inte uppfylla grundkraven och kan därmed inte ta del av den prestationsbaserade ersättningen, oavsett om de uppfyller prestationsmålen eller inte.

Socialstyrelsen konstaterar att det i samtliga län finns en överenskommelse om samverkan kring barn, unga och vuxna som är politiskt beslutat i landstingen och i kommunerna. Samarbetsöverenskommelse saknas i sex av landets kommuner.

Samtliga landsting och de flesta kommuner (289) har en webbsida som beskriver vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Eija Airaksinen
075-247 30 00

Anne Tianen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa