/
/

2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade mål

Anvisningar kring hur grundkrav och de prestationsbaserade målen i överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013”, kommer att bedömas av Socialstyrelsen.

Reviderad 2013-04-26

 

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Eija Airaksinen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa