/
/

Metod för mappning till Snomed CT

Dokumentet beskriver en metod för hur man arbetar med mappning. Mappning innebär att begrepp från en källa, till exempel ett vårddokumentationssystem, mappas till begrepp med tillhörande kod i Snomed CT.

Läs hela sammanfattningen
Metod för mappning till Snomed CT

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-8
Format: POD
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Erika Ericsson
075-247 30 00

Mer hos oss

Snomed CT