/
/

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningarna ger exempel på hur man kodar infekterade sår, med infektiös organism och/eller komplikationer.

Läs hela sammanfattningen
Anvisningarna ger exempel på hur man kodar infekterade sår

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-11
Format: POD
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna-Karin Isaksson
075-247 30 00