/
/

Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd – Meddelandeblad

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 7/2013 informerar om ändringar i socialtjänstlagen som gäller från den 1 juli 2013. I januari 2015 kompletterades meddelandebladet med förtydliganden om kvalificeringsperioden, stimulansperioden och jobbstimulansen.

Kompletteringen avser förtydliganden om

  • Kvalificeringsperioden för jobbstimulans (Försörjningsstöd i 6 månader utan avbrott)
  • Perioden med möjlighet till jobbstimulans (24 månader med särskild beräkningsregel)
  • Inget särskilt beslut om jobbstimulans ska fattas
Läs hela sammanfattningen
Meddelandeblad 7/2013 om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-35
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anette Agenmark 
075-247 30 00