/
/

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST – delrapport juni 2013

Rapporten innehåller Socialstyrelsens förslag till kompetensmål och utbildningsstruktur för en webbutbildning för AT-läkare. Förslaget är också en utgångspunkt för den pilotversion av utbildningen som Socialstyrelsen tar fram under 2013.

Sammanfattning

Socialstyrelsen föreslår fyra övergripande kompetensmålsområden i webbutbildningen för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre.

Områdena är:

  • läkarens ansvar
  • klinisk farmakologi med inriktning mot äldre patienter
  • kommunikation och dokumentation
  • beslutsstöd och informationskällor.

Myndigheten föreslår vidare att webbutbildningen för AT-läkare utgår från patientfall och struktureras så att den följer allmäntjänstgöringens blockindelning, dvs. att utbildningen i val av patientfall anknyter till invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri samt opererande specialiteter. Utbildningen bör utöver patientfall erbjuda en teoretisk fördjupning som svarar mot identifierade kompetensmål samt möjligheter till självtestning.

Socialstyrelsen avser att under 2013 påbörja uppbyggnaden av utbildningsmodulen som anknyter till invärtesmedicinblocket. Förstudien visar att en rimlig tidsomfattning för webbutbildningen i sitt grundutförande är cirka fyra till sex timmar totalt, fördelade över hela AT-utbildningen. Varje block bör bestå av flera mindre moduler och bör sammantaget inte ta mer än ca en timme att slutföra.

Med utgångspunkt i förstudien har Socialstyrelsen beräknat utvecklingskostnaderna för 2014. Kostnaderna beräknas uppgå till mellan 7 500 000 och 7 800 000 kr.

Socialstyrelsen kommer under hösten 2013 att fortsätta diskussionen med landsting och professionsföreträdare om hur lansering och stöd till implementering av webbutbildningen bör utformas. Myndigheten kommer också att planera för uppföljnings- och utvärderingsinsatser som kan ta vid då utbildningen är lanserad i sin helhet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-29
ISBN: 978-91-7555-078-7
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Anders Jakobsson
075-247 33 80