/
/

Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem – Meddelandeblad

I samband med att tillsynen över socialtjänsten från och med den 1 juni 2013 sköts av Inspektionen för vård och omsorg så ska förteckningen skickas in till inspektionen. Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013.

Läs hela sammanfattningen
Meddelandeblad om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-54
Format: POD
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Monica Jacobson
075-247 30 00

Mer hos oss

Regelverk