/
/

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968-2010

I underlagsrapporten analyserar författarna trender i ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer och barn. Därtill diskuteras sambandet mellan familjens ekonomi och barnens utsatthet ur ett internationellt perspektiv. Författarna ansvarar själva för innehållet i underlagsrapporten.

 Huvudrapport 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-51
Format: POD
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Danuta Biterman
075-247 30 00