SOSFS 2013:24 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Bilagor

Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2013.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:24

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-50
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr