/
/

Barn till överskuldsatta – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

I underlagsrapporten redogör författaren för kunskapsläget om situationen för barn till överskulsatta föräldrar och vad som är känt om vilka konsekvenser överskuldsättning har för barn. Författaren ansvarar själv för innehållet i underlagsrapporten.

Huvudrapport 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-49
Format: POD
Antal sidor: 14
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Danuta Biterman
075-247 30 00