Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2013:20 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

SOSFS 2013:20 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

Bilaga

Blankett för provtagningsintyg

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2013.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:20

 

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-44
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2013-05-13
Utkom från trycket: 2013-06-4
Gäller från och med: 2013-08-01