/
/

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser – Meddelandeblad 

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i SoL och LSS om ansvarsfördelning mellan vistelsekommun och bosättningskommun. Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 3/2011 tar upp tillämpningen av reglerna. Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013.

Läs hela sammanfattningen
Meddelandebladet om Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya bestämmelser

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-41
Format: POD
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Marit Birk
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre