/
/

Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans med mera – Meddelandeblad

Det här meddelandebladet innehåller bland annat information om ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och de förändringar som avser 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013.

Läs hela sammanfattningen
Meddelandebladet om  Förändringar i lagstiftningen om personlig assistans m.m.

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-40
Format: POD
Antal sidor: 11
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder