/
/

Kommunal familjerådgivning år 2012

Rapporten innehåller statistik om familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna 2012. Det är stora skillnader mellan olika kommuner och län när det gäller verksamhetens omfattning.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2012. Kommunerna ska enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. Statistiken ingår för nionde året i rad i Sveriges officiella statistik (SOS).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • År 2012 var antalet ärenden inom kommunernas familjerådgivning ungefär 33 000.
  • Under år 2012 hölls knappt 109 000 familjerådgivningssamtal med drygt 58 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 9 personer per 1 000 i befolkningen i åldern 18–69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var drygt 26 000 under år 2012.
  • Knappt 43 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2012 var de besökande gifta par eller samboende. Särboende par utgjorde 5 procent och par som separerat utgjorde 9 procent av ärendena.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under år 2012 drygt 24 000. I 28 procent av ärendena med parrelation hade relationer pågått mellan 5 och 9 år.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2012.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-39
ISBN: 978-91-7555-071-8
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maria Öman
075-247 30 00