/
/

Barn och unga – deras roll och betydelse förr och nu – Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

I underlagsrapporten beskrivs hur barns villkor och hur synen på barn och barndomen har förändrats under 1900-talet i Sverige. Dessutom diskuteras hur relationerna mellan generationerna sett ut och förändrats under denna tidsperiod. Författarna ansvarar själva för innehållet i underlagsrapporten.

Huvudrapport 

Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-33
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Danuta Biterman
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj