SOSFS 2013:2 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Bilagor

Blanketterna ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för anmälan av biobank enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Blankett för anmälan om utlämnande av vävnadsprover från biobank enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso och sjukvården m.m.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:2

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-25
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från trycket: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01