SOSFS 2013:12 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:12

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-20
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från tryck: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01