SOSFS 2013:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Bilagor

Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för anmälan enligt lex Maria

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:3

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-12
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från tryck: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01