/
/

Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 oktober 2012

Rapporten innehåller officiell statistik om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Statistiken gäller personer i åldern 0-64 med fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Statistiken i den här rapporten baseras på personnummerbaserade uppgifter som kommunerna lämnat in per den 1 oktober samt för oktober månad 2012 och visar att:

  • Drygt 20 500 personer med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Det är något färre än i oktober 2011.
  • Drygt 16 400 personer med funktionsnedsättning var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Cirka 200 personer färre än i oktober 2011.
  • Cirka 31 procent av personerna mellan 0-64 år med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1 och 9 hemtjänsttimmar per månad. Cirka 10 procent var beviljade 80 timmar eller mer. Det är samma fördelning som vid tidigare mättidpunkter.
  • Drygt 4 100 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende, ungefär 200 färre än i oktober 2011.
  • Cirka 18 300 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade ett biståndsbeslut om boendestöd. Det är 800 personer fler än i oktober 2011.
  • Cirka 1 200 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade biståndsbeslut om korttidsvård/korttidsboende, 4 300 om kontaktperson/kontaktfamilj och 5 700 om dagverksamhet.
  • Ungefär 29 400 personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning någon gång under oktober månad mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarade för. Nästan hälften av dessa var kvinnor, totalt var det 1 000 fler än i oktober 2011.
Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-18
ISBN: 978-91-7555-062-6
Format: POD
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr