/
/

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas – en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Den här informationsskriften beskriver kortfattat Migrationsverkets och socialnämndernas ansvar för denna grupp av placerade barn. De olika aktörerna måste känna till varandras regelverk och kunna samverka på ett bra sätt.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till informationsskriften Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-31
Format: POD
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Elisabet Svedberg
075-247 41 78

Åsa Malmros
075-247 30 00